Udźwięcznienia w języku japońskim

Oprócz 46 sylab podstawowych w japońskim występują również udźwięcznienia. Tworzenie ich jest banalnie proste i nie trzeba uczyć się dodatkowych znaków hiragany czy katakany. Udźwięcznieniom podlegają 4 rzędy, które tworzą 5 nowych. Brzmi to dość dziwnie, ale zaraz wszystko się wyjaśni.

Rząd - po japońsku ぎょう (gyo) - to po prostu rząd sylab stworzonych z tej samej spółgłoski.

Mamy więc:
1 rząd:  あ・ア[a], い・ [i], う・ウ [u], え・エ [e], お・オ[o]- same samogłoski są podstawą do tworzenia późniejszych dźwięków.

rząd 'k' -か・カ[ka],き・キ[ki],く・ク[ku],け・ケ[ke],こ・コ[ko]

rząd 's' -さ・サ[sa],し・シ[shi],す・ス[su],せ・セ[se],そ・ソ[so]

rząd 't' -た・タ[ta],ち・チ[ci],つ・ツ[tu],て・テ[te],と・ト[to]

rząd 'n' -な・ナ[na],に・ニ[ni],ぬ・ヌ[nu],ね・ネ[ne],の・ノ[no]

rząd 'h' -は・ハ[ha],ひ・ヒ[hi],ふ・フ[fu],へ・ヘ[he],ほ・ホ[ho]

rząd 'm' -ま・マ[ma],み・ミ[mi],む・ム[mu],め・メ[me],も・モ[mo]

rząd 'y' -や・ヤ[ya],ゆ・ユ[yu],よ・ヨ[yo]

rząd 'r' -ら・ラ[ra],り・リ[ri ],る・ル[ru],れ・レ[re],ろ・ロ[ro]

rząd 'w' -わ・ワ[wa],を・ヲ[wo]

oraz na końcu 'N' ん・ン

Udźwięcznieniom podlegają rzędy: 'k' 's' 't' 'h'. Tworzymy je poprzez dodanie dwóch kresek w prawym górnym rogu znaku. 

Sposób udźwięczniania w języku japońskimW ten sposób powstają:
z 'k' - 'g' czyli:

が・ガ[ga], ぎ・ギ [gi], ぐ・グ [gu], ・ゲ[ge], ご・ゴ[go]

z 's' - 'z'    

ざ・ザ[za ],じ・ジ[ji(dzi)],ず・ズ [zu], ぜ・ゼ[ze],・ゾ[zo]

z 't' - 'd'    

だ・ダ[da],ぢ・ヂ[ji(dzi)], づ・ヅ[zu(dzu)],で・デ[de],ど・ド[do]

z 'h' - 'b'    

ば・バ[ba],び・ビ[bi],ぶ・ブ[bu], べ・ベ[be], ぼ・ボ [bo]

Jak wcześniej wspomniała z 4 rzędów powstaje 5. Dlaczego? Ponieważ 'h' udźwięczniamy dodatkowo przy pomocy kółeczka również w prawym górnym rogu.
 
A więc powstaje kolejny rząd:

z 'h' powstaje 'p'  

ぱ・パ [pa], ぴ・ピ[pi], ぷ・プ[pu], ぺ・[pe],ぽ・ポ[po]

Jest to banalnie proste wystarczy zapamiętać te zasady. Mam nadzieję, że się przydadzą i zgłosicie się do mnie na dalsze lekcje japońskiego;) 

Zapraszam na moje strony na facebook-u!

Komentarze